ΚΡΑΣΙΑ
Print

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΕΡΥΘΡΟ 20 lit

 

 

TROFEAS0092

 

 • Βάρος: 20 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 1

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ 10 lit

 

 

TROFEAS0093

 

 • Βάρος: 10 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 2

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ 10 lit

 

 

TROFEAS0094

 

 • Βάρος: 10 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 2

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 5 lit

 

 

TROFEAS0095

 

 • Βάρος: 5 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 4

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟ ΞΗΡΟ 5 lit

 

 

TROFEAS0096

 

 • Βάρος: 5 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 4

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΗΜΙΓΛΥΚΟ ΕΡΥΘΡΟ 5 lit

 

 

TROFEAS0097

 

 • Βάρος: 5 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 4

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ 5 lit

 

 

TROFEAS0098

 

 • Βάρος: 5 Λίτρα
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 4

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 1 lit

 

 

TROFEAS0099

 

 • Βάρος: 1 Λίτρο
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 12

 

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΕΡΥΘΡΟ ΞΗΡΟ 1 lit

 

 

TROFEAS0100

 

 • Βάρος: 1 Λίτρo
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 12

 

------

 

 

TROFEAS0101

 

 • Βάρος: - Λίτρο
 • Διάρκεια: -
 • Τεμ/Κιβ: 1